സ്വകാര്യതാ നയം

നിങ്ങൾ (സ്റ്റോർ URL) സന്ദർശിക്കുമ്പോഴോ വാങ്ങുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു, ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, പങ്കിടുന്നു എന്ന് ഈ സ്വകാര്യതാ നയം വിവരിക്കുന്നു.

എന്ത് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്

നിങ്ങൾ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ, IP വിലാസം, സമയ മേഖല, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കുക്കികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വയമേവ ശേഖരിക്കും.

കൂടാതെ, നിങ്ങൾ സൈറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന വ്യക്തിഗത വെബ് പേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ പരാമർശിച്ച വെബ്‌സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരയൽ പദങ്ങൾ, സൈറ്റുമായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. സ്വയമേവ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വിവരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉപകരണ വിവരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു .

ഇനിപ്പറയുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉപകരണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു:

  • നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ ഫയലുകളാണ് കുക്കികൾ , കൂടാതെ പലപ്പോഴും ഒരു അജ്ഞാത അദ്വിതീയ ഐഡൻ്റിഫയർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

  • ലോഗ് ഫയലുകൾ സൈറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ IP വിലാസം, ബ്രൗസർ തരം, ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാവ്, റഫറിംഗ്/എക്സിറ്റ് പേജുകൾ, തീയതി/സമയ സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ട്രാക്കിംഗ് ടൂളുകളും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളും പരാമർശിക്കുക.

കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ഒരു വാങ്ങൽ നടത്തുകയോ സൈറ്റിലൂടെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പേര്, ബില്ലിംഗ് വിലാസം, ഷിപ്പിംഗ് വിലാസം, പേയ്‌മെൻ്റ് വിവരങ്ങൾ (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം സ്വീകരിച്ച പേയ്‌മെൻ്റുകളും , ഇമെയിൽ വിലാസം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നു. , ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവയെ ഓർഡർ വിവരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു .

നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വിവരങ്ങളും പരാമർശിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളാൽ , ഞങ്ങൾ ഉപകരണ വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓർഡർ വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും

സൈറ്റിലൂടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓർഡറുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി ശേഖരിക്കുന്ന ഓർഡർ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു (നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെൻ്റ് വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഷിപ്പിംഗിനായി ക്രമീകരിക്കൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവോയ്‌സുകൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ).

കൂടാതെ, ഞങ്ങൾ ഈ ഓർഡർ വിവരങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു:

  • നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക.
  • സാധ്യതയുള്ള അപകടസാധ്യതയ്‌ക്കോ വഞ്ചനയ്‌ക്കോ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഓർഡറുകൾ സ്‌ക്രീൻ ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കിട്ട മുൻഗണനകൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളോ പരസ്യങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക.

സാധ്യതയുള്ള അപകടസാധ്യതകളും വഞ്ചനകളും (പ്രത്യേകിച്ച്, നിങ്ങളുടെ IP വിലാസം) പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഉപകരണ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു

മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ (സ്റ്റോർ നാമം) എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ Google Analytics ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ Google എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് .

അവസാനമായി, ബാധകമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്കായുള്ള സബ്‌പോണ, തിരയൽ വാറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിയമപരമായ അഭ്യർത്ഥനകൾ എന്നിവയോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളും പങ്കിട്ടേക്കാം.

ബിഹേവിയറൽ പരസ്യം

ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പരസ്യങ്ങളോ വിപണന ആശയവിനിമയങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പരസ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകും...


നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ

നിങ്ങളൊരു യൂറോപ്യൻ റസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ തിരുത്താനോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ ആവശ്യപ്പെടാനും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഈ അവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

കൂടാതെ, നിങ്ങളൊരു യൂറോപ്യൻ റസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന കരാറുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി (ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ സൈറ്റ് വഴി ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ) അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ ബിസിനസ്സ് താൽപ്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനായാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കാനഡയിലേക്കും യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സിലേക്കും ഉൾപ്പെടെ യൂറോപ്പിന് പുറത്തേക്ക് കൈമാറുമെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഡാറ്റ നിലനിർത്തൽ

നിങ്ങൾ സൈറ്റിലൂടെ ഒരു ഓർഡർ നൽകുമ്പോൾ, ഈ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകൾക്കായി സൂക്ഷിക്കും.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ

സൈറ്റ് 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല

മാറ്റങ്ങൾ

ഉദാഹരണമായി, ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ മറ്റ് പ്രവർത്തനപരമോ നിയമപരമോ നിയന്ത്രണപരമോ ആയ കാരണങ്ങളാൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഈ സ്വകാര്യതാ നയം കാലാകാലങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം.

നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ contact@orbiz.in-നെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കരുത്

ഇത് ഓർബിസ് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്


കേരളത്തിലെ ബാംഗ്ലൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓഫീസുകളുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ്, വ്യക്തിഗത ഗിഫ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഓർബിസ് ക്രിയേറ്റീവ്സ്. ട്രെൻഡി ഡിസൈനുകൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള മെറ്റീരിയൽ, മികച്ച കരകൗശലവസ്തുക്കൾ, സമയബന്ധിതമായ ഹോം ഡെലിവറി, മികച്ച ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ എന്നിവയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു. ഓർബിസ് ക്രിയേറ്റീവ്സ് പുതിയ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ്-കേരളത്തിലെ ചെമ്മാഡ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ കോണുകളിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലും കണ്ടെത്താനാകും. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് സമ്മാനങ്ങൾ, ബ്രാൻഡിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സമ്മാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. Orbiz Creativez 2008 മുതൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 100000+ സംതൃപ്തരായ ഉപഭോക്താക്കളുള്ള ഒരു മുൻനിര നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ്. താങ്ങാനാവുന്ന വിലയും ഉയർന്ന നിലവാരവുമുള്ള വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.